آهنگ از جنس دیروز از آلبوم رفته از دست گروه کامنت

از جنس دیروز

1

اثری از: گروه کامنت

از آلبوم:  رفته از دست

قیمت نهایی: 499 تومان 555 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
پشت سر... روزهای بدون حرف و سکوت محض / روزهای قبل... خسته از قدمهای من به روی هم / من نیستم از جنس دیروز، من سوار ابرهایی که میرسن به امروز من / جایی که از من نیست جدا، سکوتی بی انتها / که نیست از من لحظه ای دور
نظرات کاربران