آهنگ به فکر ... از آلبوم رفته از دست گروه کامنت

به فکر ...

5

اثری از: گروه کامنت

از آلبوم:  رفته از دست

قیمت نهایی: 499 تومان 555 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
من به فکر روزهایی که دادم از دست، و یاد من هست / من به فکر تصویری از تو رو به من، از دوردست / من به شکل دردهایی که از فاصله ها، از تو مونده با من / من پر از تو و تو خالی از من، من به دنبال راهی نو و تو فراری از رفتن / من خشکیده در تو و تو جاری در من، تو جاری در من / من به فکر حرفهایی که از سالها دور، از تو مونده با من / من به فکر راههایی، راههای نرفته از تو تا من / من به شکل دردهایی که از فاصله ها، از تو مونده با من / من پر از تو و تو خالی از من، من به دنبال راهی نو و تو فراری از رفتن / من خشکیده در تو و تو جاری در من، تو جاری در من
نظرات کاربران