آهنگ آواز بیات ترک و ابتدای تصنیف «رحم ای خدای دادگر» از آلبوم مجموعه های ایرانی آرشیو فُنوگرام برلین مارتین ارنست کارل دامهلتس

آواز بیات ترک و ابتدای تصنیف «رحم ای خدای دادگر»

0

اثری از: مارتین ارنست کارل دامهلتس

از آلبوم:  مجموعه های ایرانی آرشیو فُنوگرام برلین

قیمت نهایی: 799 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران