آهنگ این کیست از آلبوم کوچه سار شب حسین پرنیا

این کیست

0

اثری از: حسین پرنیا، محمد ملا آقایی

از آلبوم:  کوچه سار شب

قیمت نهایی: 2,000 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
این کیست این، این کیست این، شیرین و زیبا آمده
سرمست و نعلین در بغل در خانه ما آمده
خانه در او حیران شده اندیشه سرگردان شده
صد عقل و جان در پی اش بی‌دست و بی‌ پا آمده
این کیست این، این کیست این، شیرین و زیبا آمده
سرمست و نعلین در بغل در خانه ما آمده
آمد به مکر آن لعل لب، کفچه به کف، آتش طلب
تا خود که را سوزد عجب آن یار تنها آمده
این کیست این، این کیست این، شیرین و زیبا آمده
سرمست و نعلین در بغل در خانه ما آمده
این کیست این، این کیست این، شیرین و زیبا آمده
سرمست و نعلین در بغل در خانه ما آمده
نظرات کاربران