متن آهنگ
عیشم مدام است از لعل دلخواه
کارم به کام است الحمدلله
من رند و عاشق در موسم گل
آن گاه توبه استغفرالله
جانا چه گویم شرح
جانا چه گویم شرح فراقت
چشمی و صد نم جانی و صد آه
ای بخت سرکش تنگش به بر کش
گه جام زر کش گه لعل دلخواه
مهر تو عکسی بر ما نیفکند
آیینه رویا آه از دلت آه
جانا چه گویم شرح فراقت
چشمی و صد نم جانی و صد آه
جانی و صد آه
صد آه...
نظرات کاربران