آهنگ خلق از آلبوم دریا کجاست گروه چارتار

خلق

0

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  دریا کجاست

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
زیباترین آرزو را چَشمِ تو فهمیده ام
از ماجرای شمع و نگاهت پروانه ای چیده ام
هر عابری در نگاهش گنجینه ای ورشکست
در حال و روز هر آسمانی باریدنی نطفه بست
خلقی ترسان از عریانی
از بیرنگی از بی نانی
خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ
هر سو شیخ و هر سو عابد
خلقی ترسا خلقی موبد
خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ
برپا کن آتشی را
تا بر سوزی غم باقی را
دنیا افسانه باشد
منت بر سر بخوان ساقی را
خلقی ترسان از عریانی
از بیرنگی از بی نانی
خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ
هر سو شیخ و هر سو عابد
خلقی ترسا خلقی موبد
خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ
نظرات کاربران