آهنگ تردید رفتن از آلبوم دریا کجاست گروه چارتار

تردید رفتن

0

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  دریا کجاست

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
آه ای تردید رفتن
گاهی دامن نگیر
آه ای بی ردپایی
گامی از من نگیر
آه ای تردید رفتن
گاهی دامن نگیر
آه ای بی ردپایی
گامی از من نگیر
من تا سخن راهی ام
من تا سحر در شتابم
چون نور از فرط خورشید
تاریکی برنتابم
من تا سخن راهی ام
من تا سحر در شتابم
چون نور از فرط خورشید
تاریکی برنتابم
سر کن این تشنگی را
آبی جز تشنگی نیست
دل کندم از فسردن
این مُردن زندگی نیست
من تا سخن راهی ام
من تا سحر در شتابم
چون نور از فرط خورشید
تاریکی برنتابم
من تا سخن راهی ام
من تا سحر در شتابم
چون نور از فرط خورشید
تاریکی برنتابم
من تا سخن راهی ام
من تا سحر در شتابم
چون نور از فرط خورشید
تاریکی برنتابم
نظرات کاربران