آهنگ غروب از آلبوم دریا کجاست گروه چارتار

غروب

0

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  دریا کجاست

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
رویت دلیلِ هر پنجره و صدای هر حنجره ای
از عاشقی پُر
از تو از عشقِ پیدا شدنت بنا شود خانه‌ی ما
آجر به آجر
عاشق تر شو یارا
عاشق تر کن مارا
تو گفتی میانمان فاصله و جنون سر در گله و آزردگی نیست
عشق اسیر پروا شدن و غروب تنها شدن و پژمردگی نیست
عاشق تر شو یارا
عاشق تر کن مارا
رویت دلیلِ هر پنجره و صدای هر حنجره ای
از عاشقی پُر
از تو از عشقِ پیدا شدنت بنا شود خانه‌ی ما
آجر به آجر
عاشق تر شو یارا
عاشق تر کن مارا
تو گفتی میانمان فاصله و جنون سر در گله و آزردگی نیست
عشق اسیر پروا شدن و غروب تنها شدن و پژمردگی نیست
عاشق تر شو یارا
عاشق تر کن مارا...
نظرات کاربران