آهنگ بنویس از آلبوم دریا کجاست گروه چارتار

بنویس

0

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  دریا کجاست

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
شب بَرزن، شب ما
شب بی روزن شب ما
شب تاریک و حریص
بنویس از ما بنویس
بنویس از رنج فِتاده به دایره ای
بنویس از چشمی و شبنمِ خاطره ای
بنویس از ما به سکوت و صدا
تو که گفتن می دانی
دِشنه در کمین و
واژه نقطه چین و
دردی در دلم بِروید
شادی ام بشوید
من تاریخی غمگینم
شب بَرزن، شب ما
شب بی روزن شب ما
شب تاریک و حریص
بنویس از ما بنویس
بنویس از رنج فِتاده به دایره ای
بنویس از چشمی و شبنمِ خاطره ای
بنویس از ما به سکوت و صدا
تو که گفتن می دانی
دِشنه در کمین و
واژه نقطه چین و
دردی در دلم بِروید
شادی ام بشوید
من تاریخی غمگینم
نظرات کاربران