آهنگ برگرد از آلبوم دریا کجاست گروه چارتار

برگرد

0

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  دریا کجاست

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
پا پس نکش از صیدِ من آهویِ زیبا
لَختی بتابان بر رُخم آن روی زیبا
تا بودنت باران و نوری تُواَمان است
مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است
تا بودنت باران و نوری تُواَمان است
مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است
برگرد و به زیبا شدنت
مرا دوباره زیر و رو کن
با راز رها تر شدنم
مرا دوباره روبرو کن
برگرد و بمان حوصله کن
نظاره کن به چشم خیسم
رویای تو آورده مرا
به نامه ای که می نویسم
پا پس نکش از صیدِ من آهویِ زیبا
لَختی بتابان بر رُخم آن روی زیبا
تا بودنت باران و نوری تُواَمان است
مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است
تا بودنت باران و نوری تُواَمان است
مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است
برگرد و به زیبا شدنت
مرا دوباره زیر و رو کن
با راز رها تر شدنم
مرا دوباره روبرو کن
برگرد و بمان حوصله کن
نظاره کن به چشم خیسم
رویای تو آورده مرا
به نامه ای که می نویسم
نظرات کاربران