آهنگ دریا کجاست از آلبوم دریا کجاست گروه چارتار

دریا کجاست

0

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  دریا کجاست

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
شاعرترین عاشقت می نگاشت
با شعله ات شب حقیقت نداشت
لب تَر کنی هرچه خواهی شوم
دیوانه تا بی نهایت روم
می رقصی در یادم
از غیر از تو من آزادم
چُون فریادی در صحرایی
یا شب های بی فردایی
چُون رویایی از بیداری
یا تنهایی از دیداری
شاعرترین عاشقت می نگاشت
با شعله ات شب حقیقت نداشت
لب تَر کنی هرچه خواهی شوم
دیوانه تا بی نهایت روم
تلخی نکن با من ای یارِ آیینه رو
با چهره ام لحظه ای از جوانی بگو
بی ساحلت قایق و عزم دریا کجاست؟
ای رُسته در خاطرم این سرودن تو راست
می رقصی در یادم
از غیر از تو من آزادم
چُون فریادی در صحرایی
یا شب های بی فردایی
چُون رویایی از بیداری
یا تنهایی از دیداری
نظرات کاربران