آهنگ دور از آلبوم دریا کجاست گروه چارتار

دور

0

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  دریا کجاست

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
دور از رویت دور از صدایت
شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن
رودم تالاب است
چُونان ماهی در تُنگِ تنگی
عمرم بر آب است
دور از رویت دور از صدایت
شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن
رودم تالاب است
چُونان ماهی در تُنگِ تنگی
عمرم بر آب است
همرازِ دلم غمگینم
این خواهش آهنگینم
ای ماه تابان برگرد
در کوچه‌ی دل پیداشو
با تشنگی ام تنهاشو
ای ماه تابان برگرد
روزی آخر در آغوشت جان می یابم
با رویایت این دوری را بر می تابم
دور از رویت دور از صدایت
شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن
رودم تالاب است
چُونان ماهی در تُنگِ تنگی
عمرم بر آب است
دور از رویت دور از صدایت
شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن
رودم تالاب است
چُونان ماهی در تُنگِ تنگی
عمرم بر آب است
همرازِ دلم غمگینم
این خواهش آهنگینم
ای ماه تابان برگرد
در کوچه‌ی دل پیداشو
با تشنگی ام تنهاشو
ای ماه تابان برگرد
نظرات کاربران