آهنگ آغوش از آلبوم دریا کجاست گروه چارتار

آغوش

0

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  دریا کجاست

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
چه کنم که به گوش من
نرسیده صدای تو؟
من و خلوتِ عاشقم
من و باده فدای تو
از من از عاشقت عزم رفتن نکن
تو که سینه‌ی لب به لب از ترانه داری
تو که در دل یخ زدن شعله می گذاری
تو که قلبِ حقیقتی در تنت می تپد
تو که عطرِ طراوتی عاشقانه داری
آغوشِ بی پناه مان
تو بگو چه می شود
به هوای آشیانِمان
به جز آهِ من چه می رود
تو که در دل یخ زدن شعله می گذاری
تو که قلبِ حقیقتی در تنت می تپد
تو که عطرِ طراوتی عاشقانه داری
نظرات کاربران