آهنگ نستعلیق حیرانی از آلبوم جز عشق نمیخواهم علیرضا عصار

نستعلیق حیرانی

0

اثری از: علیرضا عصار

از آلبوم:  جز عشق نمیخواهم

قیمت نهایی: 499 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
چه خطی می‌نویسد، سرمه بر بادام طولانی
کتابت کن تماشا به نستعلیق حیرانی
جلاجنگ سم اسبان خراج چشم‌ زخم تو
بگو چشمت کنند آهوسواران خراسانی
رسولان سر زلفت پریشانند از هر سو
به بعثت می‌رسد هر سوی این گیسو، پریشانی
چه سرخی می‌کند خنجرخرامی‌های رگ‌هایت
انارت را دو قسمت کن، شهید اول و ثانی
چه می‌گویم چه می‌گویم که خاموش‌اند درویشان
که خاموش‌اند هنگامی که تو تورات می‌خوانی
سلامم را تو پاسخ گوی و دَر بگشا به تکفیرم
مسیحای جوانمرگ من از ترس مسلمانی...
چه خطی می‌نویسد سرمه بر بادام طولانی
کتابت کن تماشا را به نستعلیق حیرانی
جلاجنگ سم اسبان خراج چشم‌زخم تو
بگو چشمت کنند آهوسواران خراسانی
نظرات کاربران