آهنگ فتوای تاک از آلبوم جز عشق نمیخواهم علیرضا عصار

فتوای تاک

0

اثری از: علیرضا عصار

از آلبوم:  جز عشق نمیخواهم

قیمت نهایی: 499 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
قحطی برای پرنده اگر دانه می شود
روزی پدر صاحب یک خانه می شود
دقت کن این قافله هر بار عازم است
برخورد دزدها چه صمیمانه می شود
خون ریختن حادثه ای دلخراش نیست
وقتی جنون، عادت روزانه می شود
دیدی! از دیدن یک اتفاق بد
آدم چگونه یک شبِ دیوانه می شود
پیداست در قاعده‌ی شهر کورها
یک چشم پیش همه دُردانه می شود
باید به منبر چه کسی اعتماد کرد
وقتی حدیث، وارد افسانه می شود
هر جا که ما بهم سر زلفی گره زدیم
از نقطه های بسته بهم شانه می شود
وقتی شراب قاعده‌ی اعتقاد شد
مقیاس آبروی تو پیمانه می شود
فتوای تاک چیست؟ اگر در حیاط شیخ
انگورهایش همه شاهانه می شود
فتوای تاک چیست؟ اگر در حیاط شیخ
انگورهایش همه شاهانه می شود
پیداست در قاعده‌ی شهر کورها
یک چشم پیش همه دُردانه می شود
باید به منبر چه کسی اعتماد کرد
وقتی حدیث وارد افسانه می شود
هر جا که ما بهم سر زلفی گره زدیم
از نقطه های بسته بهم شانه می شود
وقتی شراب قاعده‌ی اعتقاد شد
مقیاس آبروی تو پیمانه می شود
نظرات کاربران