متن آهنگ
با اینکه رفتن تو شروعی دوباره است
وقتی تو نیستی سفرم نیمه ‌کاره است
وقتی تو نیستی سفرم نیمه ‌کاره است
وقتی تو نیستی سفرم نیمه ‌کاره است
رفتن اگرچه ساده و ماندن اگرچه سخت
بودن کنار فاصله‌ ها راه چاره است
نظرات کاربران