متن آهنگ
نه غیر ممکن است کسی را خدای تو
بر داغ قلب من بگذارد به جای تو
هرگز نمیشود که تو را دید و بعد از آن
جایی نفس کشید به جز در هوای تو
هرگز نمیشود که تو را دید و بعد از آن
جایی نفس کشید به جز در هوای تو
ساکت کنار بهت خودم مینشینم و
از یاد می ‌برم همه را با صدای تو
آسوده دست میکشم از هرچه ادعاست
با یک نگاه ساده ‌ی بی ادعای تو
با تو غزل به سادگی حرف میشود
چون بهتر است ساده بیفتم به پای تو
آسوده دست میکشم از هرچه ادعاست
با یک نگاه ساده ‌ی بی ادعای تو
با تو غزل به سادگی حرف میشود
چون بهتر است ساده بیافتم به پای تو
اصلا دلیل بودن من گفتن از تو بود
تا من تو را به شعر بگویم برای تو
اصلا دلیل بودن من گفتن از تو بود
تا من تو را به شعر بگویم برای تو
نظرات کاربران