متن آهنگ
آیینه وار با تو اقرار پشت اقرار
اقرار پشت اقرار
تو مثل سنگ اما انکار پشت انکار
انکار پشت انکار
تو دور میشوی من وعده به وعده نزدیک
منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار
دیوار پشت دیوار
تو دور میشوی من وعده به وعده نزدیک
منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار
دیوار پشت دیوار
هر قدر چشمانت دریاست پشت دریا
دریاست پشت دریا
اما دل تو انگار شنزار پشت شنزار
شنزار پشت شنزار
هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم
با تو قرار دارم،با تو قرار دارم
حسرت همیشه باقی ست دیدار پشت دیدار
دیدار پشت دیدار
من یک نخورده مستم از مزه‌ی نگاهت
از مزه‌ی نگاهت
بسیار این چنین‌اند بسیار این چنین‌اند
هشیار پشت هشیار
خسته نمیشوم از ناز تو را کشیدن
خسته نمیشوی از آزار پشت آزار
من سوختم که آتش بر دامن تو افتد
تا شاهدان ببینند بازار پشت بازار
من سوختم که آتش بر دامن تو افتد
تا شاهدان ببینند بازار پشت بازار
پنداشتی که باید پرده نشین بمانی
من پرده را دریدم پندار پشت پندار
حالا که نوبت توست آیینه‌ ی خودت باش
راهی نمانده غیر از اقرار پشت اقرار
اقرار پشت اقرار
نظرات کاربران