متن آهنگ
آخ زود است نرو بمان زمان کوتاه است
بی ماه تو سقف آسمان کوتاه است
در عشق شب و مرگ و سفر طولانی‌ ست
یا اینکه جهان عاشقان کوتاه است
یا اینکه جهان عاشقان کوتاه است
نظرات کاربران