متن آهنگ
بن بست و جاده یکی می شود
اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر
بن بست و جاده یکی می شود
اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر
از ریشه ای که دوانده ام فراری ام
ای لمس دست تو بر پیکرم تبر
بی تو چه نام و نشانی چه حرمتی
بفروش نام مرا و مرا بخر
بی تو چه نام و نشانی چه حرمتی
بفروش نام مرا و مرا بخر
یک تار موی پریشان بیاور و
دنیای تیره و تار مرا ببر
از عاشقان قسم خورده‌ام نپرس
از من به جز تو ندارد کسی خبر
مردن کنار تو آمرزش من است
ای جمع مبهم آرامش و خطر
بی‌تو نمیرسم و با تو میرسم
بن‌ بست و جاده یکی می‌شود مگر
از عاشقان قسم خورده‌ام نپرس
از من به جز تو ندارد کسی خبر
مردن کنارِ تو آمرزشِ من است
ای جمع مبهم آرامش و خطر
بی‌تو نمیرسم و با تو میرسم
بن‌ بست و جاده یکی می‌شود مگر
نظرات کاربران