آهنگ نرو، بمان از آلبوم تمام ناتمام (آلبوم صوتی) گروه پالت

نرو، بمان

0

اثری از: گروه پالت

از آلبوم:  تمام ناتمام (آلبوم صوتی)

قیمت نهایی: 499 تومان 900 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایه ی تار
شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان
شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایه ی تار
شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان
نرو بمان
ما به سایه های روی دیوار
ما به ابرهای تیره و تار
ما به کافه ها و دود سیگار
ما به شب های تار دل بستیم
ما به خنده های زیر بارون
ما به صبح باغ بهارون
ما به بیداری شبانه
ما به خواب روزها دل بستیم
بهار ما گذشته شاید
بهار ما گذشته انگار
بهار ما گذشته شاید
گذشته ها گذشته انگار
نرو بمان
شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایه ی تار
شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان
شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایه ی تار
شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان
نرو بمان
نظرات کاربران