آهنگ از سرزمین های شرقی از آلبوم آقای بنفش گروه پالت

از سرزمین های شرقی

10

اثری از: گروه پالت

از آلبوم:  آقای بنفش

قیمت نهایی: 499 تومان 555 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
تو را نادیدنِ ما غم نباشد/
که در خَیلت به از ما کم نباشد/

من از دستِ تو در عالم نَهم روی/
ولیکن چون تو در عالم نباشد/

تو را نادیدنِ ما غم نباشد/
که در خیلت به از ما کم نباشد/

من از دست تو در عالم نهم روی/
ولیکن چون تو در عالم نباشد/

تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صد قصه آغاز/
من آن مرغ، من آن با، کنم اندر هوایت بال و پرواز/

بیا بار سفر بندیم از این دشت/
زمستون باز توی این خونه برگشت/

بیا تا قصّه ها گویم برایت/
که دوران جدایی دیر بُگذشت/

بیا بار سفر بندیم از این دشت/
زمستون باز توی این خونه برگشت/

بیا تا قصّه ها گویم برایت/
که دوران جدایی دیر بُگذشت
نظرات کاربران