موسسه فرهنگی هنری ماهور

مؤسسه‌ی فرهنگى هنرى ماهور در سال ۱۳۶۶ با انگيزه‏‌ ی توليد و انتشار آثار موسيقى تأسيس شد. بخش عمده ‏‌ی توليدات انتشارات ماهور، آثار آموزشى و پژوهشى در زمينه‏‌های مختلف موسيقى كلاسيك و موسيقى نواحى ايران است. مجموعه‏‌ گنجينه‏‌ ى موسيقى ايرانى در زمينه‏‌ ى موسيقى سازى و آوازى از جمله آوازهاى اقبال ‌‏آذر، رضاقلى‏‌ ميرزا ظلى و نواخته‏‌ هاى استادان سعيد هرمزى، على‏‌اكبر شهنازى، آقاحسينقلى، درويش‏‌ خان و... و رديف‏‌هاى موسيقى ايرانى، در مجموعه‏‌ى «آثار آموزشى» معتبرترين رديف‏‌هاى سازى و آوازى ايران است، كه از جمله آنها: رديف ميرزا عبداللَّه، رديف آقاحسينقلى و ردیف علی‌اکبر شهنازی و رديف‏‌هاى آوازى دوامى و كريمى و... می باشند.
آلبوم‌های ناشر
797 آلبوم