محمد ملا آقایی

محمد ملا آقایی در شهرستان بروجرد متولد شد. موسیقی را از نوجوانی در زادگاه خود آغاز نمود سپس با ورود به دانشگاه اصفهان از محیطی بس مساعد برای تلمذ موسیقی از محضر اساتیدی چون استاد حسن کسایی، یاوری، ساغری و در شیراز از محضر استاد رضوی سروستانی بهره مند شد. پس از فارغ التحصیل شدن در دانشگاه اصفهان جهت تکمیل اندوخته های خود به تهران مراجعه و در محضر استاد نصرالله ناصح پور با گذاران سه دوره آموزش ردیف آوازی نائل گردید. همچنین از راهنماییهای استاد اصغر بهاری و منوچهر همایون پور بهره مند شد.

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم
نظرات کاربران