SamAndHam

گروه SamAndHam در سال ۱۳۹۴ توسط دو برادر دوقلو شکل گرفت. سبک گروه الکترونیک است. موسیقی این گروه بر اساس تصویر و داستان و مفاهیم قرار دارد. مقصود اصلی در موسیقی این گروه این است که که بیانگر تجربه ها و تله های ذهنی فردی، و برای مخاطب توانایی خیال پردازی و تصویرسازی را داشته باشد.

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم
نظرات کاربران