محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی در سال ۱۳۲۵ در شهر گرگان زاده شد. او به مدت پنج سال در هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی پرداخت و موسیقی را نزد استادانی چون علی اکبر شهنازی، حبیب‌الله صالحی فرا گرفت. پس از پایان هنرستان به دانشکده موسیقی راه یافت و به تکمیل آموخته‌هایش پرداخت. در این زمان از استادانی مانند نورعلی برومند، عبدالله دوامی، سعید هرمزی نیز بهره جست. در سال ۱۳۴۳ جایزه نخست موسیقی‌دانان جوان را نیز کسب کرد. در سال ۱۳۵۴ در جشنواره موسیقی جشن هنر شیراز به همراه محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ‌فر به اجرای راست پنجگاه پرداخت که بسیار مورد توجه قرار گرفت. استاد محمدرضا لطفی در 12 اردیبهشت 1393 چشم از جهان فرو بست.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

مقدمه

958 تومان
بیداد (همایون)
نوازنده
دانلود

کوهستان

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود

ایلچی

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود

حمله

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود

شادیانه

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود

گردانیه

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود

قیام

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود

سواران

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود

رقص چینی

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود

تیتراژ

378 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران