علینقی وزیری

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

بسته دام

989 تومان
گرامافون
آهنگساز
دانلود

بند باز (ماهور)

2699 تومان
تار
آهنگساز
دانلود

اتود دشتی

2699 تومان
تار
آهنگساز
دانلود

بندباز

386 تومان
8 بی تی
آهنگساز
دانلود

دخترک ژولیده

386 تومان
8 بی تی
آهنگساز
دانلود

رنگ نوا 2 (نوا)

550 تومان
بهر دل
آهنگساز
دانلود

دخترک ژولیده

1600 تومان
دستان
آهنگساز
دانلود
نظرات کاربران