مسعود شعاری

مسعود شعاری در سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد.موسیقی را از کودکی و با فراگیری سنتور نزد «منیژه علی‌پور» آغاز کرد.سپس نزد «داریوش طلایی» به فراگیری سه‌تار پرداخت و از سال ۱۳۶۱ آموزش ردیف موسیقی ایران و فراگیری تار را نزد «محمدرضا لطفی» آغاز نمود. او با مکاتب مختلف سه‌تارنوازی قدما مانند «ابوالحسن صبا»،«سعید هرمزی»،«یوسف فروتن» و «احمد عبادی» آشنا است و نزد اساتید بزرگی چون «محمدرضا لطفی»،«حسین علیزاده»،«داریوش طلایی» و دیگران به هنرآموزی پرداخته‌است.او علاوه بر آنکه شیوه قدما را می‌داند در موسیقی امروز دست به نوآوری زده و تجربیات خوبی در زمینه موسیقی تلفیقی به دست آورده‌است و از بزرگ‌ترین تک‌نوازان و بداهه‌نوازان ساز سه‌تار به شمار می‌رود.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

ترمه

850 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

پانج

850 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

نجوا

850 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

طوفان صحرا

850 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

کائف

850 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

معمای ریتم

850 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

ضربان

850 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

واله

850 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

بیات راجه

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بختیاری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

شوشتری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

عشاق

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

درآمد

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

آیدا

767 تومان
واقعه 1
نوازنده
دانلود

سماع آسمان

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

فرود

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

راز و نیاز

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

مثنوی

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

آشفتگی فردوس

767 تومان
واقعه 1
نوازنده
دانلود

واله

767 تومان
واقعه 1
نوازنده
دانلود

ترمه

767 تومان
واقعه 1
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران