شهرام غلامی

«شهرام غلامی» سال 1353 در تهران متولد گردید. از سال 1370 نزد «منصور نریمان» فراگیری عود را آغاز کرد. او در ضبط استودیویی آثاری چون «کنج صبوری»، «شرح شوق» و «ناشکیبا» به عنوان نوازنده عود حضور داشته است. همچنین کنسرت هایی را همراه گروه های «رومی»، «شیوا»، «داوود آزاد»، «اسماعیل تهرانی»، «مهرداد دلنوازی»، «ارکستر ملی» و «ارکستر تلویزیون» داشته است. او علاوه بر عود با نواختن ساز سه تار هم آشنایی کامل دارد. از «شهرام غلامی» تاکنون آلبوم هایی در قالب دونوازی و تکنوازی عود منتشر گردیده است.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

نی و آواز

529 تومان
کنج صبوری
نوازنده
دانلود

رنگ دشتی

529 تومان
کنج صبوری
نوازنده
دانلود

فرش باد 1

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 5

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 6

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 7

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 8

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 9

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 2

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 3

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 4

467 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

تکنوازی

989 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

وصل یار

989 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

سر خوشان

989 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

شیدا

989 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

آتش عشق

989 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

درویش

989 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

تنبور

989 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

عشق سلطان

989 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

طواف

1100 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

وصل

1100 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

از تو کجا گریزم

1100 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

عیار

1100 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

بام فلک

1100 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

چه خبر

1100 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

آواز

1100 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

کوی دل

1100 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

تصنیف آتش

1100 تومان
طبیب دل
نوازنده
دانلود

تصنیف کهربا

1100 تومان
طبیب دل
نوازنده
دانلود

تصنیف طبیب دل

1100 تومان
طبیب دل
نوازنده
دانلود

تصنیف نسیم گل

1100 تومان
طبیب دل
نوازنده
دانلود

یا رسول الله

1100 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

چشمه نور

1100 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

روز وصل

1100 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

چشم انتظاران

1100 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

خاک کعبه

1100 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

پیر میخانه

1100 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

اعجاز

1100 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

سلطان دین

1100 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

کاروان (شور)

1243 تومان
خروش بحر
نوازنده
دانلود

فراق (افشاری)

1243 تومان
خروش بحر
نوازنده
دانلود

جانان

1243 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

گذر عمر

1243 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

سوز دل

1243 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

صبر و یار

1243 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

غزل ساده

1243 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

1100 تومان
پریچهره
نوازنده
دانلود

تصنیف بهار دل

1100 تومان
پریچهره
نوازنده
دانلود

تصنیف هجران

1100 تومان
پریچهره
نوازنده
دانلود

تکنوازی عود

1100 تومان
پریچهره
نوازنده
دانلود

آواز راک

957 تومان
هوای آفتاب
نوازنده
دانلود

تصنیف ابر

957 تومان
هوای آفتاب
نوازنده
دانلود

تنهایی

1300 تومان
امیر کبیر 1
نوازنده
دانلود

کنسرتو

1300 تومان
امیر کبیر 1
نوازنده
دانلود

محفل مستانه

1100 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

عشق مولا

1100 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

مونس دل

1100 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

بیادت بودم

1100 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

همدم روزگار

1100 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

یا من هو

1100 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود
بهار
نوازنده
دانلود
بهار
نوازنده
دانلود

سواران

408 تومان
راه بی نهایت
نوازنده
دانلود

تصنیف "می عشق"

1600 تومان
ناشکیبا
نوازنده
دانلود

رنگ "رقص چوب"

1600 تومان
ناشکیبا
نوازنده
دانلود

غریبانه

1600 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

افسونگر

1600 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

تو کیستی

1600 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

فریاد غم

1600 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

غمگسار

1600 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

سنگ دل

1600 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

جمع یاران

975 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

ادامه ی آواز

975 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

خم خانه نشین

975 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

مجنونی

975 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

سوگ رستم

975 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

اشک ابر

975 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

خوشه چین

958 تومان
امان ز هجر
نوازنده
دانلود

امان ز هجر

958 تومان
امان ز هجر
نوازنده
دانلود

عیش مدام

1323 تومان
سر هزار ساله
نوازنده
دانلود

شکست

1225 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

پاییز سرد

1225 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

تولدی دیگر

1225 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

مالیخولیا

1225 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

اسیر

1225 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

پریشانی

1225 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

عصیان

1225 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

یا رب مددی 2

1034 تومان
در میخانه
نوازنده
دانلود

یا رب مددی 1

1034 تومان
در میخانه
نوازنده
دانلود

هوالهو 1

1034 تومان
در میخانه
نوازنده
دانلود

هوالهو 2

1034 تومان
در میخانه
نوازنده
دانلود

در میخانه 1

1034 تومان
در میخانه
نوازنده
دانلود

چهارمضراب

900 تومان
سودازدگان
نوازنده
دانلود

وضو خونین

989 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

قصه کربلا

989 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

لاله سرخ

989 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

کشته کربلا

989 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

تکنوازی نی

989 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

چشم بیمار

1129 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

فاقله

1129 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

روز وصل

1129 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

غم دیدار

1129 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

محرم راز

1129 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

یاد دوست

1129 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

ساحل وجود

1129 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

ترک 11

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 14

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 3

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 18

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 12

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 20

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 1

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 4

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 9

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 2

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 16

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 13

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 8

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 21

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 7

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 22

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 15

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 24

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 5

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 17

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 6

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 19

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 25

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 10

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

ترک 23

420 تومان
ناسور
نوازنده
دانلود

کوله بار

500 تومان
مثلث
شاعر
دانلود
نظرات کاربران