جواد معروفی

وی در سال ۱۲۹۱ در تهران به دنیا آمد. پدرش «موسی معروفی»، از شاگردان برگزیده «درویش خان» و از موسیقی‌دانان بزرگ دوره خود بود. آموزش موسیقی را نزد پدر آغاز کرد. تار می‌نواخت و با نواختن ویولن نیز آشنا شد. در ۱۸ سالگی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج چهـار فرزند بود. در ۲۱ سالگی و در سال ۱۳۱۲، به دلیل استعداد شگرفش در موسیقی به استخدام وزارت فرهنگ وقت در آمد و معلم موسیقی مدارس تهران شد و به آموزش سلفژ و دیکته موسیقی در هـنرستان پرداخت. از ۱۳۱۹، هـمزمان با افتتاح رادیو به این موسسه پیوست و سال‌ها تک نواز پیانو بود. او در طول عمر خود سعی در آشتی دادن موسیقی سنتی و غربی داشت. وی در بامداد روز سه شنبه، شانزدهـم آذر ماه ۱۳۷۲ در تهران درگذشت.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

دفتر دوم مثنوی

1267 تومان
جذبه
نوازنده
دانلود
جذبه
نوازنده
دانلود

دفتر ششم مثنوی

1267 تومان
جذبه
نوازنده
دانلود
جذبه
نوازنده
دانلود

دفتر سوم مثنوی

1267 تومان
جذبه
نوازنده
دانلود

دفتر اول مثنوی

1267 تومان
جذبه
نوازنده
دانلود

دفتر دوم مثنوی

1267 تومان
جذبه
آهنگساز
دانلود
جذبه
آهنگساز
دانلود

دفتر ششم مثنوی

1267 تومان
جذبه
آهنگساز
دانلود
جذبه
آهنگساز
دانلود

دفتر اول مثنوی

1267 تومان
جذبه
آهنگساز
دانلود

دفتر سوم مثنوی

1267 تومان
جذبه
آهنگساز
دانلود

بوسه ی شیرین

646 تومان
قبله آمال
تنظیم کننده
دانلود
نظرات کاربران