پریسا پیرزاده

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

دروازه خورشید

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

طبیعت

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

یاد

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

کودکی

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

باغ های معلق

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

کهربا

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

ابرو باد

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

آیینه

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

آنسوی دیوار

878 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

دلتنگ

1100 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

راز

1100 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

عتاب یار

1100 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

نگاه

1100 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

مرثیه

1100 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

صبح آزادی

1100 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

گمگشته

1100 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

پرده نشین

1100 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

اتفاق

1600 تومان
سمت دور سوی آه
نوازنده
دانلود

پروانه

1600 تومان
سمت دور سوی آه
نوازنده
دانلود

کوران

1434 تومان
ایماژ (بی کلام)
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران