گرشا رضایی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

اما تو

500 تومان
رفتی که رفتی
نوازنده
دانلود

بارون

500 تومان
رفتی که رفتی
نوازنده
دانلود

تب

500 تومان
رفتی که رفتی
نوازنده
دانلود

کوچ

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

دو برابر

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

پرنده

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

یه حس تازه

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

کوچه

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

حسرت

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

نقطه چین

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

پشیمون

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

دستات

350 تومان
یه حس تازه
نوازنده
دانلود

کوچ

350 تومان
یه حس تازه
آهنگساز
دانلود

دو برابر

350 تومان
یه حس تازه
آهنگساز
دانلود

حسرت

350 تومان
یه حس تازه
آهنگساز
دانلود

نقطه چین

350 تومان
یه حس تازه
آهنگساز
دانلود

پشیمون

350 تومان
یه حس تازه
آهنگساز
دانلود

دستات

350 تومان
یه حس تازه
آهنگساز
دانلود

رفتی که رفتی

500 تومان
رفتی که رفتی
تنظیم کننده
دانلود

یه چیزی هست

500 تومان
رفتی که رفتی
تنظیم کننده
دانلود

اما دنیا نه

500 تومان
رفتی که رفتی
تنظیم کننده
دانلود

اما تو

500 تومان
رفتی که رفتی
تنظیم کننده
دانلود

بیچاره دل

500 تومان
رفتی که رفتی
تنظیم کننده
دانلود

بارون

500 تومان
رفتی که رفتی
تنظیم کننده
دانلود

تب

500 تومان
رفتی که رفتی
تنظیم کننده
دانلود

کوچ

350 تومان
یه حس تازه
تنظیم کننده
دانلود

دو برابر

350 تومان
یه حس تازه
تنظیم کننده
دانلود

یه حس تازه

350 تومان
یه حس تازه
تنظیم کننده
دانلود

حسرت

350 تومان
یه حس تازه
تنظیم کننده
دانلود

نقطه چین

350 تومان
یه حس تازه
تنظیم کننده
دانلود

پشیمون

350 تومان
یه حس تازه
تنظیم کننده
دانلود

کوچ

350 تومان
یه حس تازه
شاعر
دانلود
نظرات کاربران