آلبوم اوقات از مقداد شاه حسینی

اوقات

0

اثری از: مقداد شاه حسینی

ناشر: نو نوای شب کویر

سبک: تکنوازی و دو نوازی

قیمت نهایی: 10,000 تومان

زمان انتشار: اردیبهشت 1397

مجوز ارشاد: 96-793

دانلود آلبوم

آلبوم اوقات اثری بی کلام از مقداد شاه حسینی است. او پیش از این آلبوم در سایه سار مهتاب را منتشر کرده بود. آلبوم حاضر شامل چهار قطعه بداهه نوازی سه تار است. مقداد شاه حسینی درباره این اثر نوشته است : «قطعات این مجموعه همگی بدون ادیت ها و جرح و تعدیل های امروزی اجرا شده اند و در حقیقت و به بیانی خودمانی تر حاصل یک بار نشستن و نواختن اند و سنت بداهه نوازی، ای بسا که همین بوده است». 

آهنگ‌ها
عنوان قیمت
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران