آلبوم هفتواد از مسعود نکویی

هفتواد

0

اثری از: مسعود نکویی

ناشر: موسسه نسل مهر کرمان

سبک: پاپ ایرانی

قیمت نهایی: 10,000 تومان

زمان انتشار: بهمن 1396

مجوز ارشاد: 95-9635

دانلود آلبوم

پس از گذشت حدود دو هزاره، از زمان تخمینی افسانه هفت واد در کرمان و صنعت عظیم ابریشم و منسوجات در کرمان باستان، مسعود نکویی به استناد مورخان و با اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی این رویداد تاریخی که شکل افسانه به خود گرفته است را در آلبوم هفتواد به زبان موسیقی بازسازی کرده.
نکته مشترک و مستند این جریان رونق اقتصادی و ارتباطات بین المللی کرمان و بم به واسطه صنعت ابریشم و منسوجات آن بوده است. واد در ادبیات پارسی، به معنای پسر است که بخشی از قطعات این آلبوم، نام پسران در نظر گرفته شده است.
این آلبوم موسیقی به نکاتی خاص و قابل توجه از تاریخ ایران و کرمان به شیوه ارکسترال- کرال اشاره می کند. همچنین نقش خوانی قالی در قطعه حاشی، بر اساس واقعیت نقش خوانی کرمان و روستای هوتک کرمان طراحی و ضبط شده است.

آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

پیشواز

1,100 تومان
دانلود
2

واد ۱

1,100 تومان
دانلود
3

واد ۲

1,100 تومان
دانلود
4

واد ۳

1,100 تومان
دانلود
5

واد ۴

1,100 تومان
دانلود
6

واد ۵

1,100 تومان
دانلود
7

واد ۶

1,100 تومان
دانلود
8

واد ۷

1,100 تومان
دانلود
9

قیام شالباف ها

1,100 تومان
دانلود
10

حاشی

1,100 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران