آلبوم چهارمضراب های ویلن از همایون خرم

چهارمضراب های ویلن

7

اثری از: همایون خرم

ناشر: شرکت فرهنگی هنری چهارباغ بانگ

سبک: تکنوازی و دو نوازی

قیمت نهایی: 10,000 تومان 5,999 تومان

زمان انتشار: فروردین 1392

مجوز ارشاد: 7592-91

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

چهارمضراب ماهور

434 تومان
دانلود
2
دانلود
3

چهارمضراب چهارگاه

434 تومان
دانلود
4
دانلود
5

چهارمضراب همایون 1

434 تومان
دانلود
6

چهارمضراب بیاد صبا

434 تومان
دانلود
7

چهارمضراب همایون 2

434 تومان
دانلود
8

چهارمضراب سه گاه 1

434 تومان
دانلود
9

چهارمضراب سه گاه 2

434 تومان
دانلود
10

چهارمضراب شور 1

434 تومان
دانلود
11

چهارمضراب شور 2

434 تومان
دانلود
12

چهارمضراب ابوعطا

434 تومان
دانلود
13

چهارمضراب افشاری

434 تومان
دانلود
14

چهارمضراب شور 3

434 تومان
دانلود
15

چهارمضراب بیات ترک

434 تومان
دانلود
16

چهارمضراب دشتی 1

434 تومان
دانلود
17

چهارمضراب دشتی 2

434 تومان
دانلود
18

چهارمضراب نوا

434 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران