آلبوم گزیده ای از موسیقی شبه جزیره عربستان از ساسان فاطمی

گزیده ای از موسیقی شبه جزیره عربستان

7

اثری از: ساسان فاطمی

ناشر: موسسه فرهنگی هنری ماهور

سبک: موسیقی ملل

قیمت نهایی: 16,000 تومان 13,000 تومان

زمان انتشار: 1385

مجوز ارشاد: 5003/م

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

سخری

999 تومان
دانلود
2

قصیده

999 تومان
دانلود
3

غزل

999 تومان
دانلود
4

فرسنی

999 تومان
دانلود
5

عرضه

999 تومان
دانلود
6

تنزیله

999 تومان
دانلود
7

ذهیری

999 تومان
دانلود
8

یا مال، ذهیری

999 تومان
دانلود
9

یا حمله، فجیری

999 تومان
دانلود
10

تنزیله فجیری

999 تومان
دانلود
11

صوت بحرینی

999 تومان
دانلود
12

صوت شامی

999 تومان
دانلود
13

بسته عدنیه

999 تومان
دانلود
14

صوت صنعانی 1

999 تومان
دانلود
15

صوت صنعانی 2

999 تومان
دانلود
16

مطوّل

999 تومان
دانلود
17

سریع

999 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران