آلبوم نوای مهر 3 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران) از همایون خرم

نوای مهر 3 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران)

2

اثری از: همایون خرم

ناشر: شرکت فرهنگی هنری چهارباغ بانگ

سبک: تکنوازی و دو نوازی

قیمت نهایی: 10,000 تومان 5,999 تومان

زمان انتشار: فروردین 1384

مجوز ارشاد: 2/5044ت

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1
دانلود
2
دانلود
3
دانلود
4
دانلود
5
دانلود
6
دانلود
7
دانلود
8
دانلود
9
دانلود
10
دانلود
11
دانلود
12
دانلود
13
دانلود
14
دانلود
15

رنگ (دستگاه سه گاه)

277 تومان
دانلود
16
دانلود
17
دانلود
18
دانلود
19
دانلود
20
دانلود
21
دانلود
22
دانلود
23
دانلود
24
دانلود
25
دانلود
26
دانلود
27
دانلود
28
دانلود
29
دانلود
30
دانلود
31
دانلود
32
دانلود
33

رنگ(دستگاه همایون)

277 تومان
دانلود
34
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران