پاپریک، اثری که با نگرشی جالب و جاذب به موسیقی کودکان پرداخته است. در این آلبوم ما شاهد قطعاتی هستیم که الهام گرفته از نواهای محلی ایران زمین است و همین موضوع از چند منظر حائز اهمیت است. 1.در تمام دنیا برای آموزش موسیقی از، ریشه‌های موسیقی همان کشور استفاده می‌شود و همین امر موجب می شود که کودکان با ریشه‌های موسیقی میهن خویش آشناتر شوند. 2.موسیقیِ خوب در ذهن کودک تاثیر بسیاری می گذارد که همین اتفاق باعث می‌شود تا آثار اسناندارد را از غیر استاندارد تشخیص دهد.
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران